Administratie

De financiële administratie is het fundament van de financiële huishouding van uw onderneming. Een betrouwbare boekhouding is nodig om uw bedrijfseconomische beslissingen goed te kunnen maken.

Wij verrichten onder meer deze administratieve diensten:

 • Het voeren van uw boekhouding
 • Opstellen jaarrekening en Kvk deponering
 • Controleren administratie en ondersteuning bij het voeren van de administratie

Digitalisering administratie

Een digitale boekhouding is klaar voor de toekomst. Facturen zijn snel vindbaar, te delen en te verwerken. Onder voorwaarden is ook toegestaan inkoopfacturen uitsluitend digitaal te bewaren.

Wij hebben veel ervaring met:

 • Advies bij keuze voor administratie software
 • Software voor digitaal factureren
 • Scan-en-herken voor het digitaal verwerken van facturen

Particulieren & dga’s

Belangrijke levensgebeurtenissen – trouwen, kinderen, pensioen etc. – hebben invloed op uw financiële positie.  Wij kunnen u inzicht bieden in uw vermogen en financieel adviseren over (aanstaande) gebeurtenissen.

Wij hebben veel ervaring met:

 • Inzicht bieden in uw vermogen
 • Advisering bij belangrijke levensgebeurtenissen
 • Advisering bij uw privé administratie

Management rapportages

Goede en betrouwbare financiële rapportages dragen bij aan inzicht in uw onderneming. Wij houden uw administratie up-to-date en bieden u maandelijkse of kwartaal rapportages.

Wij hebben veel ervaring met:

 • Maandelijkse of kwartaal rapportages
 • Bespreken van de rapportages
 • Rapportages via uw eigen software of via Vision Planner

Cash flow

Bedrijven gaan niet direct failliet door slechte beslissingen, maar door gebrek aan cash flow, een gebrek aan voldoende geld. Goede planning en goed debiteuren beleid zijn van belang. Wij kunnen u adviseren zodat de cash flow verbetert.

Wij hebben veel ervaring met:

 • Cash flow advisering
 • Debiteuren monitoring
 • Cash flow rapportages

Familiebedrijven

Uit eigen ervaring weten wij dat familiebedrijven een eigen dynamiek kennen. Het succes van familiebedrijven ligt in de hoge betrokkenheid van alle familieleden. Dit brengt ook zijn eigen uitdagingen met zich mee. Met onze ervaring en kennis kunnen wij u en uw bedrijf adviseren ten aanzien van komende keuzes, zowel vanuit een familiaal perspectief als vanuit een bedrijfseconomisch en fiscaal juridisch perspectief.