Hoge Raad: geen privaatrechtelijk dienstverband, wél fiscaal dienstverband

By 18 November 2016Wet DBA

De Hoge Raad oordeelde dat bij een staal concern dat zich bezig houdt met het buigen en vlechten van ijzer, mogelijk loonheffingen verschuldigd is over ingehuurde zzp’ers. Voor de uitvoering van activiteiten heeft het bedrijf een overeenkomst van onder-aanneming gesloten met Slowaakse zzp’ers. In geschil tussen de belastingplichtige en de belastingdienst is of de Slowaakse zzp’ers in een fictieve dienstbetrekking staan waardoor loonbelasting verschuldigd is.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden had eerder vastgesteld dat er geen sprake was van een private dienstbetrekking. Hiervan was geen sprake omdat de belastingdienst niet aannemelijk had gemaakt dat er sprake was van een gezagsverhouding tussen belanghebbende en de Slowaken van belang en de verplichting dat de Slowaken verplicht waren de arbeid persoonlijk te verrichten.

De Hoge Raad bevestigde de rechtsopvatting van het Gerechtshof. De Hoge Raad oordeelde echter dat er ondanks wel sprake kan zijn van een fictieve dienstbetrekking voor de loonbelasting. Hiervoor is geen verplichting tot fictieve dienstbetrekking vereist, maar uitsluitend dat de arbeid persoonlijk wordt verricht. De Hoge Raad heeft de zaak verwezen naar een ander Gerechtshof om het verder te onderzoeken.

Bron (Hoge Raad, 18 november 2016, 16/00037, ECLI:NL:HR:2016:2605)

Wij kunnen voor u beoordelen of u als zzp’ers of als opdrachtgever aan loopt tegen de fictieve dienstbetrekking.