CBS: Belasting- en premiedruk neemt toe

By | Algemeen | No Comments

Het CBS meldt dat de belasting- en premiedruk de laatste jaren toeneemt en in 2015 uit kwam op 37,8 procent van het bbp. Hoewel de lastendruk niet eerder deze eeuw zo hoog was, ligt deze nog altijd onder het niveau van midden jaren negentig. Ook ligt de belasting- en premiedruk onder het gemiddelde van de Europese Unie.

Read More

Hoge Raad: geen privaatrechtelijk dienstverband, wél fiscaal dienstverband

By | Wet DBA | No Comments

De Hoge Raad oordeelde dat bij een staal concern dat zich bezig houdt met het buigen en vlechten van ijzer, mogelijk loonheffingen verschuldigd is over ingehuurde zzp’ers. Voor de uitvoering van activiteiten heeft het bedrijf een overeenkomst van onder-aanneming gesloten met Slowaakse zzp’ers. In geschil tussen de belastingplichtige en de belastingdienst is of de Slowaakse zzp’ers in een fictieve dienstbetrekking staan waardoor loonbelasting verschuldigd is.

Read More

Wet DBA uitgesteld

By | Wet DBA | No Comments

De Wet DBA (vervanger van de VAR) is per 1 mei 2016 in werking getreden. Op deze nieuwe wet is veel commentaar waardoor de handhaving op de wet DBA is opgeschort tot 1 januari 2018. Dit betekent dat zzp’ers en opdrachtgevers tot die tijd en over die periode geen boete of naheffing krijgen, tenzij duidelijk sprake is van misbruik. Het kabinet gaat in de tussenliggende periode bekijken hoe de begrippen ‘gezag’ en ‘vrije vervanging’ kunnen worden aangepast aan de moderne tijd.

Bron (www.rijksoverheid.nl)

.